Sėkmė
Tamsi tema
Pasirinkite kalbą

Taisyklės ir Sąlygos


Paskelbta 2023 m. spalio 23 d.


Šis susitarimas dėl bendravimo sąlygų sudaromas tarp "" (toliau - Paslaugų teikėjas) ir xdate.lt naudotojo (toliau - Naudotojas) dėl bendravimo su kitais nariais ir kitų interneto paslaugų, kurias teikia xdate.lt (toliau - Paslauga). "Paslaugos teikėjas" veikia pagal Latvijos Respublikos įstatymus. Registracijos formoje paspausdami "Registruotis", jūs patvirtinate, kad sutinkate su visomis šios sutarties nuostatomis ir sąlygomis bei savo registracija xdate.lt.

PRIEŠ NAUDODAMIESI PAŽINČIŲ SVETAINE ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS TAISYKLES IR SĄLYGAS.

Apibrėžimai:

 • "Portalas" - tai svetainė, esanti aukščiausio lygio domene (TLD) xdate.lt;
 • "Paslaugų teikėjas" yra svetainės administracija, kuriai atstovauja , kontaktinis el. paštas: [email protected];
 • "Paslauga" - tai publikavimas, skaitymas ir bendravimas su vartotojais;
 • "Vartotojas" - tai asmuo, kuris naudojasi portalo paslaugomis.
 • "Turinio teikėjas" - tai Naudotojas, kuris įkelia bet kokį turinį į Portalą;
 • "Mokamos paslaugos" - tai paslaugos, kurias galima įsigyti mūsų svetainėje.
 • "Prenumeratos mokestis" - tai mokestis už naudojimąsi paskyros aukščiausios kokybės funkcijomis.

Paslaugų teikimo sąlygos

 • Naudotojas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų;
 • Naudotojas privalo naudotis Paslauga savo atsakomybe;
 • "Paslaugų teikėjas" negarantuoja, kad paslauga yra saugi, naudinga ar patenkinama naudotojui;
 • "Paslaugų teikėjas" negarantuoja naudotojui nenutrūkstamo paslaugų teikimo ar naudotojo įkeltų duomenų išsaugojimo;
 • "Paslaugų teikėjas" negarantuoja naudotojo privatumo išsaugojimo;
 • "Paslaugų teikėjas" netikrina naudotojų skelbiamų profilių ir turinio informacijos teisingumo ir tikslumo;
 • Naudotojas privalo įsitikinti, kad skelbiamas turinys yra teisingas, teisingas ir tinkamas, taip pat laikytis portalo naudojimo sąlygų, portalo gerosios praktikos ir teisės aktų;
 • Portalą draudžiama naudoti bet kokiais neteisėtais tikslais.

Paslaugų teikėjo teisės

 • "Paslaugų teikėjas" pasilieka teisę atlikti atsitiktinius patikrinimus ir prašyti patikrinti amžių kiekvienu konkrečiu atveju. Be to, "Paslaugų teikėjas" nedelsdamas ištrins jaunesnių nei 18 metų naudotojų profilius.
 • "Paslaugų teikėjas" turi teisę be jokio pagrindo atsisakyti suteikti naudotojui paslaugą;
 • "Paslaugų teikėjas" turi teisę sustabdyti arba nutraukti paslaugos teikimą iš anksto nepranešęs naudotojui;
 • "Paslaugų teikėjas" turi teisę keisti paslaugos pobūdį ir paslaugos teikimo sąlygas iš anksto nepranešęs naudotojui;
 • "Paslaugų teikėjas" turi teisę stebėti naudotojo veiklą portale, skaityti įvestą turinį ir rinkti statistinę informaciją apie naudotoją;
 • "Paslaugų teikėjas" turi teisę cenzūruoti, ištrinti ir keisti turinį, jei jo turinys neatitinka paslaugų teikimo sąlygų, portalo gerosios praktikos ir teisės aktų;
 • "Paslaugų teikėjas" turi teisę siųsti naudotojams informaciją apie naudojimąsi paslauga el. paštu.

Paslaugų teikėjo atsakomybė

 • "Paslaugų teikėjas" neatsako už bet kokią žalą ir negautas pajamas, atsiradusias dėl tiesioginio ar netiesioginio paslaugos naudojimo ar nenaudojimo;
 • "Paslaugų teikėjas" neatsako už naudotojo padarytus nusikaltimus ar Taisyklių ir sąlygų pažeidimus, neatsižvelgiant į žalos formą ir bendrą sumą;
 • "Paslaugų teikėjas" neatsako už bet kokią žalą ir negautas pajamas, atsiradusias dėl paslaugų teikimo metu paskelbtos informacijos;
 • "Paslaugų teikėjas" neatsako už už portalo ribų esančių nuorodų turinį, kokybę ir teisėtumą;
 • "Paslaugų teikėjas" neatsako už bet kokią žalą ir negautas pajamas, atsiradusias dėl trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo;
 • "Paslaugų teikėjas" neatsako už bet kokią žalą ir negautas pajamas, atsiradusias dėl bet kokio pobūdžio techninių gedimų;
 • "Paslaugų teikėjas" neatsako už paskelbtų skelbimų turinį.

Pagrindinės sąlygos ir taisyklės turinio teikėjams

 • Turinio teikėjas turi būti ne jaunesnis nei 18 metų arba ne jaunesnis nei pilnametis pagal taikomą jurisdikciją.
 • Turinio teikėjas, norėdamas įkelti turinį, turi sėkmingai atlikti amžiaus patikrinimo procedūrą. Paslaugų teikėjas naudojasi UAB "iDenfy" paslaugomis, kad patvirtintų Turinio teikėjo amžių.
 • Turinio teikėjas, norėdamas įkelti turinį į portalą, sudarys sutartį su Paslaugų teikėju pagal šį Susitarimą dėl sąlygų.
 • Turinio teikėjas puikiai supranta, kad jis jokiu būdu nėra Paslaugų teikėjo darbuotojas ar kitas su Paslaugų teikėju susijęs subjektas.
 • Turinio teikėjas gali įkelti viešam ir asmeniniam naudojimui skirtą turinį, kuris apima, be kita ko, paveikslėlius, nuotraukas, vaizdo įrašus, tekstą ir žinutes.
 • Turinio teikėjas įkelia turinį savo noru ir su savo sutikimu. Įkeltame turinyje gali būti pavaizduoti tik turinio teikėjo paskyroje registruoti asmenys.
 • Turinio teikėjas sutinka būti rodomas portalo turinyje.
 • Turinio teikėjas neįkels turinio, kuriame siūloma ar skatinama pažeisti įstatymus ar kitus teisės aktus.
 • Turinio teikėjas neįkels turinio, kuriame siūloma, skatinama ar yra pedofilija, paauglystė, incestas, zoofilija ar zoofilija, bet kokių kūno atliekų šalinimas ar vartojimas, kraujas, smurtas, vaikų išnaudojimas, nesantuokinė veikla, deepfakes ar užsimenama apie žodžius, kurie nepriimtini pagal gero skonio normas.
 • Turinio teikėjui žinoma, kad bet koks įkeltas turinys, prieš jį paskelbiant portale, Paslaugų teikėjo yra moderuojamas ir peržiūrimas.
 • Turinio teikėjas puikiai supranta, kad jo įkeltas turinys, jei jis nebus pažymėtas kaip privatus, bus matomas viešai ir gali būti rodomas paieškos sistemų, tokių kaip "Google", "Yahoo", "Bing" ir kitų, paieškos rezultatuose.
 • Turinio teikėjas neatšaukiamai ir išimtinai Paslaugų teikėjui neatšaukiamai ir be jokio papildomo atlygio perduos visas esamas ir būsimas intelektinės nuosavybės teises, susijusias su įkeltu turiniu.
 • Turinio teikėjas sutinka, kad Paslaugų teikėjas gali naudoti ir pakartotinai naudoti, skelbti, platinti, redaguoti, eksponuoti ir kitaip eksploatuoti Turinio teikėjo įkeltą turinį.
 • Turinio teikėjas puikiai supranta, kad bet koks šio susitarimo dėl sąlygų pažeidimas gali lemti ir lems Turinio teikėjo paskyros panaikinimą. Be to, paskyros turėtojui bus uždrausta portale registruoti naują paskyrą.
 • Turinio teikėjas puikiai supranta, kad Paslaugų teikėjas nebus laikomas atsakingu už bet kokį turinį, informaciją, pranešimą, nuomonę, išraišką ar bet kokį veiksmą, kurio šaltinis yra Turinio teikėjas.
 • Turinio teikėjas atlygins nuostolius ir atleis Paslaugų teikėją nuo bet kokios atsakomybės, susijusios su Turinio teikėjo veikla pagal šią Sutartį.

Naudotojo elgesio taisyklės

 • Nenaudokite Paslaugos jokiais tikslais, kurie yra neteisėti arba draudžiami šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis;
 • Griežtai draudžiama siuntinėti šlamštą, reikalauti pinigų iš narių ar juos apgaudinėti;
 • Neskelbkite, nesiųskite ir nesidalykite turiniu, kurio autorių teisės priklauso ne jums, o kitam subjektui. Tai gali būti dizainas, vaizdo įrašai, animacija, garso įrašai, grožinės literatūros kūriniai ir kitų formų turinys;
 • Nesidalykite turiniu, kuriame reklamuojamos kitos paslaugos arba nuorodos į kitas svetaines;
 • Neįkelkite virusų ar kito kenkėjiško kodo ir kitaip nekenkite Paslaugos saugumui;
 • Nenaudokite Paslaugos profesiniais, komerciniais ar verslo tikslais, pvz., parduoti klientams, prašyti klientų, pirkti ar parduoti seksualines paslaugas arba kitais ne asmeniniais tikslais;
 • Nesinaudokite Paslauga, kad pakenktumėte "Paslaugų teikėjui";
 • Jokiomis aplinkybėmis ir dėl jokios priežasties nesidalykite turiniu, kuriame vaizduojami nepilnamečiai (jaunesni nei 18 metų asmenys). Tai apima ir santykių su nepilnamečiais asmenimis, nesvarbu, ar jie yra tikri, ar išgalvoti, kūrimą itin "vaidmenų žaidimų" kontekste;
 • Nesidalykite turiniu, kuriame vaizduojami lytiniai santykiai su gyvūnais, incestas, išprievartavimas, smurtas ar žiaurumas;
 • Jokiu būdu nesidalykite turiniu, kuriame skatinamas rasizmas ar smurtas prieš bet kokią etninę, tautinę, ekonominę ar dvasinę grupę ar lyties asmenis;
 • Nenaudokite jokių naudotojo vardų, kuriuose vaizduojama ir skatinama nepilnamečių veikla, rasizmas ar smurtas prieš bet kurį asmenį, šalį, religinę ar socialinę grupę.
 • Apsimetę kitu asmeniu, būsite visam laikui išvaryti iš mūsų svetainės. Tai taikoma visiems mūsų paslaugų naudotojams, visiems moderatoriams ir darbuotojams.
 • Griežtai draudžiama bet kokiu tikslu prašyti kitų narių slaptažodžių ar asmeninės identifikacinės informacijos komerciniais ar neteisėtais tikslais arba platinti kito asmens asmeninę informaciją;
 • Šioje svetainėje gali lankytis tik tie asmenys, kurių fizinei ar psichinei būklei erotinio ir (arba) pornografinio pobūdžio turinys negali pakenkti.

"Paslaugų teikėjas" pasilieka teisę ištirti ir (arba) nutraukti jūsų paskyrą negrąžindamas pinigų už pirkinius, jei pažeidėte šias Taisykles ir sąlygas, netinkamai naudojotės Paslauga arba elgėtės taip, kaip "Paslaugų teikėjas" mano, kad yra netinkama ar neteisėta, įskaitant veiksmus ar pranešimus, kurie vyksta Paslaugoje arba už jos ribų.

Jei pažeisite šias taisykles, jūsų leidimas naudotis Paslauga bus automatiškai atšauktas.

Mokėjimas

Pateikdami mūsų Paslaugų užsakymą, įgaliojate "Paslaugų teikėją" arba jo paskirtus mokėjimų tvarkytojus iš jūsų nurodytos sąskaitos nurašyti pirkimo sumą. Visos mūsų Paslaugose nurodytos kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Pateikdami savo mokėjimo informaciją, įskaitant bet kokį kredito kortelės numerį, mums arba mūsų paskirtiems mokėjimų tvarkytojams, leidžiate mums arba mūsų paskirtiems mokėjimų tvarkytojams saugoti mokėjimo informaciją ir kitą susijusią informaciją.

Mokamos paslaugos

a. Bendrosios nuostatos.

Jei perkate bet kokias mūsų siūlomas mokamas Paslaugas ("Mokamos paslaugos"), pavyzdžiui, mūsų Paslaugų prenumeratą arba žetonus, įgaliojate "Paslaugų teikėją" ir mūsų paskirtus mokėjimų tvarkytojus saugoti jūsų mokėjimo informaciją ir kitą susijusią informaciją. Taip pat sutinkate mokėti taikomus mokesčius už Mokamas paslaugas (įskaitant, bet neapsiribojant, periodinius mokesčius už nuolatines prenumeratas (toliau - Prenumeratos mokesčiai), kaip nurodyta nario paskyros tinklalapyje), kai sueina jų mokėjimo terminas, ir visus susijusius mokesčius (įskaitant, bet neapsiribojant, pardavimo ir naudojimo mokesčius, muitus ar kitus vyriausybinius mokesčius ar rinkliavas), ir atlyginti mums visas išieškojimo išlaidas ir palūkanas už bet kokias pradelstas sumas. Visi mokesčiai ir rinkliavos yra negrąžinami, o už iš dalies panaudotas Mokamas paslaugas (įskaitant iš dalies panaudotus prenumeratos laikotarpius) pinigai negrąžinami ir kreditai nesuteikiami, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šiose Taisyklėse ir sąlygose, kai to reikalauja galiojantys įstatymai (Grąžinimo politika) ir "Paslaugų teikėjo" nuožiūra. Mokesčiai už Mokamas paslaugas gali būti mokami iš anksto, delspinigiais, už naudojimąsi paslaugomis arba kaip kitaip aprašyta, kai iš pradžių įsigyjate Mokamas paslaugas. Visos Mokamų paslaugų kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo (išskyrus atvejus, kai šiame skyriuje aprašyta kitaip).

b. Mokėjimo būdas.

"Paslaugų teikėjas" kartais gali siūlyti įvairius mokėjimo būdus, įskaitant, bet neapsiribojant, mokėjimą kredito kortele, debeto kortele, tam tikrais mobiliųjų mokėjimų paslaugų teikėjais. Jūs įgaliojate "Paslaugų teikėją" imti mokestį už Mokamas paslaugas bet kuriuo (-iais) mokėjimo būdu (-ais), kurį (-iuos) pasirenkate pirkdami Mokamas paslaugas (toliau - Mokėjimo būdas), ir jūs sutinkate atlikti mokėjimą tokiu (-iais) Mokėjimo būdu (-ais) (retkarčiais galime gauti ir naudoti atnaujintą mokėjimo būdo informaciją, kurią pateikiate jūs arba kurią mums gali pateikti finansų įstaigos ar mokėjimų tvarkytojai, kad atnaujintume su jūsų Mokėjimo būdu (-ais) susijusią informaciją, pavyzdžiui, atnaujintas galiojimo datas ar sąskaitos numerius). Tam tikri Mokėjimo būdai, pavyzdžiui, kredito kortelės ir debeto kortelės, gali būti susiję su sutartimis tarp jūsų ir finansų įstaigos, kredito kortelės išdavėjo ar kito jūsų pasirinkto Mokėjimo būdo teikėjo (toliau - Mokėjimo būdo teikėjas). Jei mes negauname mokėjimo iš jūsų Mokėjimo būdo teikėjo, jūs sutinkate tiesiogiai sumokėti visas mokėtinas sumas mums pareikalavus. Nenutraukę arba toliau naudodamiesi Mokamomis paslaugomis dar kartą patvirtinate, kad mes esame įgalioti imti mokestį iš jūsų Mokėjimo būdo.

c. Automatinis prenumeratos pratęsimas.

JEI APMOKĖJOTE UŽ PRENUMERACIJĄ KREDITO ARBA DEBETINE KORTELE (ARBA KITAIS MŪSŲ PASLAUGOSE NURODYTAIS APMOKĖJIMO BŪDAIS) IR PRENUMERACIJOS NEATŠAUKĖTE, KAIP Nurodyta žemiau esančiame d punkte, iki prenumeratos termino pabaigos, JŪSŲ PRENUMERATA BUS AUTOMATIŠKAI PRATĘSTA KIEKVIENO TERMINO PABAIGOJE TOKIEMS PAT PRATĘSIMO LAIKOTARPIAMS, KURIŲ TRUKMĖ YRA TOKIA PATI KAIP IŠ PRADŽIŲ PASIRINKTO PRENUMERATOS TERMINO TRUKMĖ. JEI GALIOJANČIOSE PAPILDOMOSE SĄLYGOSE AR PRANEŠIMUOSE, KURIUOS SIUNČIAME JŪSŲ REGISTRUOTU EL. PAŠTO ADRESU, NENURODYTA KITAIP, TOKS PRATĘSIMAS BUS VYKDOMAS UŽ TĄ PATĮ PRENUMERATOS MOKESTĮ, KAIP IR PIRMOSIOS PRENUMERATOS METU, PRIDĖJUS VISUS TAIKOMUS MOKESČIUS. JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD IŠ JŪSŲ MOKĖJIMO BŪDO BUS AUTOMATIŠKAI NUSKAIČIUOTI TOKIE PRENUMERATOS MOKESČIAI, PRIDĖJUS VISUS TAIKYTINUS MOKESČIUS, PO KIEKVIENO TOKIO AUTOMATINIO PRATĘSIMO. JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD JŪSŲ PRENUMERATA AUTOMATIŠKAI ATNAUJINAMA, IR SUTINKATE BEI PRISIIMATE ATSAKOMYBĘ UŽ VISUS PASIKARTOJANČIUS MOKESČIUS IŠ JŪSŲ KREDITO AR DEBETO KORTELĖS (ARBA KITO MOKĖJIMO BŪDO, JEI TAIKYTINA), PAGRĮSTUS ŠIA AUTOMATINIO ATNAUJINIMO FUNKCIJA, BE PAPILDOMO JŪSŲ LEIDIMO IR BE PAPILDOMO PRANEŠIMO, IŠSKYRUS ĮSTATYMŲ NUSTATYTUS ATVEJUS. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD PERIODINIO MOKESČIO SUMA GALI PASIKEISTI, JEI PASIKEIČIA TAIKYTINI MOKESČIŲ TARIFAI ARBA JEI JUMS PRANEŠAMA, KAD PADIDĖS TAIKYTINI PRENUMERATOS MOKESČIAI.

d. Prenumeratos atšaukimas.

NORĖDAMI BET KADA PAKEISTI ARBA ATŠAUKTI PRENUMERATĄ, EIKITE Į SAVO PAŽINČIŲ PROFILIO PUSLAPĮ "NUSTATYMAI", SPUSTELĖKITE "PRENUMERATA" IR VADOVAUKITĖS NURODYMAIS. JEI ATŠAUKSITE PRENUMERATĄ, JŪSŲ PRENUMERATOS PRIVALUMAI IŠLIKS IKI TUO METU GALIOJANČIOS PRENUMERATOS TERMINO PABAIGOS, TAČIAU PASIBAIGUS ŠIAM TERMINUI JŪSŲ PRENUMERATA NEBUS PRATĘSTA. NETURĖSITE TEISĖS Į PROPORCINGĄ BET KOKIOS PRENUMERATOS MOKESČIO DALIES, SUMOKĖTOS UŽ DABARTINĮ PRENUMERATOS LAIKOTARPĮ, GRĄŽINIMĄ.

e. Neteisingi mokėjimai ir klaidos.

Jei pateikiate mums mokėjimą už Mokamas paslaugas, kuris neatitinka jūsų pasirinktos Mokamų paslaugų kainos, "Paslaugų teikėjas" turi teisę savo nuožiūra (1) grąžinti arba grąžinti visą arba dalį jūsų mokėjimo sumos, (2) visą arba dalį jūsų mokėjimo sumos panaudoti kitoms panašioms Mokamoms paslaugoms, kurių pirkimo kaina yra mažesnė už jūsų mokėjimo sumą, (3) visą arba dalį jūsų mokėjimo sumos panaudoti mūsų virtualiajai valiutai įsigyti arba (4) panaudoti jūsų mokėjimą bet kuriuo iš pirmiau nurodytų būdų deriniu. "Paslaugų teikėjas" pasilieka teisę ištaisyti bet kokias savo padarytas klaidas ar netikslumus, net jei jis jau paprašė arba gavo mokėjimą.

Nutraukimas

Jei nenumatyta kitaip, šios Sąlygos įsigalioja, kai pirmą kartą pasinaudojate Paslaugomis. Jos galioja tol, kol jų galiojimas nutraukiamas pagal šias Sąlygas ir nuostatas.

Lengviausias būdas nutraukti paskyrą - vadovautis Paslaugos skyriuje "Nustatymai" pateiktomis instrukcijomis. "Paslaugų teikėjas" gali bet kada nutraukti jūsų paskyrą be išankstinio įspėjimo, jei mano, kad pažeidėte šias sąlygas. Po tokio nutraukimo neturėsite teisės atgauti pinigų už pirkinius.

Trečiųjų šalių paslaugos

Paslaugoje gali būti trečiųjų šalių siūlomų reklamų ir akcijų bei nuorodų į kitas svetaines ar išteklius. "Paslaugų teikėjas" neatsako už tokių išorinių svetainių ar išteklių prieinamumą (arba neprieinamumą). Jei nuspręsite bendrauti su trečiosiomis šalimis, prieinamomis per mūsų Paslaugą, jų santykiams su jumis bus taikomos tokios šalies sąlygos. "Paslaugų teikėjas" neatsako ir nėra atsakingas už tokių trečiųjų šalių sąlygas ar veiksmus.

Nemokami bandymai ir akcijos

Kartais galime pasiūlyti nemokamus bandymus ar kitas akcijas ("Akcija"). Pavyzdžiui, galime siūlyti akcijas, pagal kurias tam tikrą laikotarpį suteikiama nemokama abonento lygio prieiga prie Paslaugų. Be to, pavyzdžiui, galime nemokamai suteikti jums mūsų virtualią valiutą (žetonus). Gali būti pateiktos papildomos sąlygos, taikomos bet kokioms Akcijoms.

Atskirumas

Jei kompetentingas jurisdikcijos teismas bet kurią šios Sutarties sąlygą ar nuostatą pripažins negaliojančia ar neįgyvendinama bet kokiu mastu pagal taikomus įstatymus, tai neturės įtakos likusiai šios Sutarties daliai, o visos likusios šios Sutarties sąlygos ir nuostatos galios ir bus įgyvendinamos tiek, kiek leidžia įstatymai.

Atsakomybės atsisakymas ir apribojimai

Mūsų svetainė teikiama "tokia, kokia yra" ir "tokia, kokia yra", be jokių garantijų. Mes neatsakome už jokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, netiesioginę, netiesioginę, specialiąją ar baudinę žalą, atsiradusią dėl to, kad naudojatės mūsų svetaine arba bendraujate su kitais naudotojais.

Žalos atlyginimas

Sutinkate atlyginti žalą ir apsaugoti mus nuo bet kokių pretenzijų, nuostolių ar išlaidų, susijusių su jūsų naudojimusi mūsų svetaine ar bendravimu su kitais naudotojais, įskaitant bet kokį šių Sąlygų ir nuostatų pažeidimą.

Įstatymų ir politikos laikymasis

Paslaugos teikiamos Latvijos Respublikoje. Mes neteikiame jokių pretenzijų dėl to, ar Paslaugos ar Turinys gali būti naudojami ar yra tinkami naudoti už Latvijos Respublikos ribų. Jei naudojatės Paslaugomis ne Latvijos Respublikoje, tai darote savo rizika. Tiek Latvijos Respublikoje, tiek už jos ribų, tik jūs atsakote už tai, kad būtų laikomasi konkrečios jurisdikcijos įstatymų.

Šioms Sąlygoms taikomi ir jos aiškinamos pagal Latvijos Respublikos įstatymus, išskyrus jų kolizines normas. Jūs aiškiai sutinkate, kad bet kokių pretenzijų ar ieškinių, kylančių iš šių Sąlygų ar susijusių su šiomis Sąlygomis ar jūsų naudojimusi šia Svetaine, išimtinė jurisdikcija priklauso tik Rygos D apylinkės teismui, Latvijos Respublikoje, ir jūs taip pat sutinkate ir leidžiate tokiems teismams vykdyti asmeninę jurisdikciją nagrinėjant bet kokias tokias pretenzijas ar ieškinius.

Šių sąlygų pakeitimai

Pasiliekame teisę bet kada keisti šias Sąlygas ir nuostatas be išankstinio įspėjimo. Jei po tokių pakeitimų toliau naudojatės mūsų svetaine, tai reiškia, kad sutinkate su pakeistomis Taisyklėmis ir sąlygomis.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų ar abejonių dėl šių Sąlygų, susisiekite su mumis adresu [email protected].